حسین مامان و بابا

توانایی های کسب شده تا ماه بیست و یکم

۱. سعی در گفتن کلمات داری ولی هنوز خیلی حرف نمیزنی ۲. تخیل قوی داری و با عروسک ها بازی میکنی ۳. فوت میکند. ۴. بوس میکند. ۵. میپرد. ۶. جورچین را در جای درست می گذارد. ۷. اهل شوخی و خنده ای. ۸. شانزده دندان دارد.
11 تير 1397

بدون شیر مامان

طبق برنامه ریزی هام قرار شد در ۲۱ ماهگی از شیر مامان خداحافظی کنی به خاطر اینکه یک‌ربع یه بار یکم شیر میخوردی و این جلوی اشتهاتو میگرفت یاسمین هم ۲۰ ماه شیر خورد به لطف خدا از اول تیر کم کم شیر روزتو کم کردم و فقط موند قبل از خواب عصر و خواب شبت و یدونه هم نصفه شب خواب عصر رو راحت قبول گردی اما خواب شب رو دو شب گریه کردی و شیر میخواستی ولی خدا رو شکر همین که بهت میگفتم دیگه شیر نیست و تموم شده راضی میشدی از بس پسر آقا و بسازی هستی البته قبل از خواب یه شیشه شیر میخوری اما دیگه شیر مامان نیست شیشه رو هم چند ماهه قبل خواب میخوردی اما خیلی کم ۱۰۰ تا ۱۲۰ سی سی بعدم دوتا قلپ شیر مامان اما امشب بابا بهت ۲۲۰ سی سی شیر داد 😁  تا ا...
11 تير 1397

توانایی های کسب شده در ماه هفدهم و هجدهم

۱. شانزده دندادن دارد ۲. کلمات را واضحتر بیان می کند: ماما بده ببل (بغل) بگیر اینو نی نی گل دد من ... ۳.از استخر دیگر نمیترسد و آب بازی را دوست دارد. ۴. روی ترامبولین میپرد ۵. از همه چیز بالا می رود ۶. علاقه زیادی به باز و بسته کردن در ظروف و گذاشتن اشیای ریز و دراوردن ان ها دارد. ۷. برج با ۵ مکعب می سازد.
11 فروردين 1397

توانایی های کسب شده در ماه سیزدهم و چهاردهم

۱. ۱۲ دندان دارد ۲ چند قدم راه میرود ۳. چند ثانیه می ایستد ۴. با سه چرخه دنده عقب میرود ۵. با تلفن حرف میزند ( الو میگه) ۶. اجسام ریز را به راحتی برمیدارد ۷. سجده میکند ۸. پایه درست میکند و رویش میرود تا دستش به جاهای بلند برسد. ۹. کامل راه میرود ۱۰. دکمه های اسانسور و اهنگ اسباب بازیها رو میزند. ۱۱. این کلمات را می گوید : ماما بابا ابه  
11 آذر 1396

بالاخره راه میری

از بعد از تولدت دو سه قدم راه میرفتی و مینشستی یا باید فقط دستتو میگرفتیم تا راه بری وگرنه چهاردست و پا میرفتی بالاخره امروز خونه بابا جون بودیم بین میز و مبل ها رو چند قدم راه رفتی و خیلی خوشت اومد که میتونی خودت راه بری و دیگه هر جا میخواستی بری راه میری فقط دستاتو میگیری بالا و راه میری که نیفتی مبارکت باشه عشقم
3 آذر 1396

توانایی های کسب شده در ماه دهم

۱. چهاردست و پا می رود. ۲. با دست دیگران دست دسی می کند. ۳. دستش را با گفتن باز و بسته می کند. ۴. نانای می کند. ۵. تیک تاک ساعت بازی می کند. ۶. زبانش را نشان می دهد. ۷. از حالت خوابیده و چهار دست و پا می نشیند. ۸. پوف میکند. ۹. با کمک میز و مبل می ایستد و راه می رود. ۱۰. با نی آب می خورد.
8 مرداد 1396

خنده با صدای بلند و هیجان

خب خب پسری با بزرگ شدنت هر روز توانایی های بیشتری پیدا میکنی و خستگی رو از تن مامان و بابا به در میبری از سه ماه و نیمگیت دیگه بلند  میخندی و ذوق می کنی مخصوصا وقتی میخوام پوشکتو عوض کنم و غلغلکت میاد  بعد از چهار ماهگیت هم برای یاسمین خیلی ذوق میکنی و وقتی یاسمین میدوه یا میپره میخندی و دست و پا میزنی انگار خودتم میخوای پاشی بدوی 
11 اسفند 1395