حسین مامان و بابا

توانایی های کسب شده در ماه سیزدهم و چهاردهم

۱. ۱۲ دندان دارد ۲ چند قدم راه میرود ۳. چند ثانیه می ایستد ۴. با سه چرخه دنده عقب میرود ۵. با تلفن حرف میزند ( الو میگه) ۶. اجسام ریز را به راحتی برمیدارد ۷. سجده میکند ۸. پایه درست میکند و رویش میرود تا دستش به جاهای بلند برسد. ۹. کامل راه میرود ۱۰. دکمه های اسانسور و اهنگ اسباب بازیها رو میزند. ۱۱. این کلمات را می گوید : ماما بابا ابه  
11 آذر 1396

بالاخره راه میری

از بعد از تولدت دو سه قدم راه میرفتی و مینشستی یا باید فقط دستتو میگرفتیم تا راه بری وگرنه چهاردست و پا میرفتی بالاخره امروز خونه بابا جون بودیم بین میز و مبل ها رو چند قدم راه رفتی و خیلی خوشت اومد که میتونی خودت راه بری و دیگه هر جا میخواستی بری راه میری فقط دستاتو میگیری بالا و راه میری که نیفتی مبارکت باشه عشقم
3 آذر 1396

توانایی های کسب شده در ماه دهم

۱. چهاردست و پا می رود. ۲. با دست دیگران دست دسی می کند. ۳. دستش را با گفتن باز و بسته می کند. ۴. نانای می کند. ۵. تیک تاک ساعت بازی می کند. ۶. زبانش را نشان می دهد. ۷. از حالت خوابیده و چهار دست و پا می نشیند. ۸. پوف میکند. ۹. با کمک میز و مبل می ایستد و راه می رود. ۱۰. با نی آب می خورد.
8 مرداد 1396

خنده با صدای بلند و هیجان

خب خب پسری با بزرگ شدنت هر روز توانایی های بیشتری پیدا میکنی و خستگی رو از تن مامان و بابا به در میبری از سه ماه و نیمگیت دیگه بلند  میخندی و ذوق می کنی مخصوصا وقتی میخوام پوشکتو عوض کنم و غلغلکت میاد  بعد از چهار ماهگیت هم برای یاسمین خیلی ذوق میکنی و وقتی یاسمین میدوه یا میپره میخندی و دست و پا میزنی انگار خودتم میخوای پاشی بدوی 
11 اسفند 1395