حسین مامان و بابا

رویش شانزدهمین مرواریدت مبارک عزیزم

بعد از یک ماه چیزی نخوردن و درد و گریه و نق بالاخره آخرین دندان نیشت هم درومد فک کنم تا سال دیگه که اسیابات در بیاد دیگه راحتیم دندان نیش پایین سمت چپت درومده مبارکت باشه یه کبابخور بهمون اضافه شد یکشنبه ۱۳ اسفند ۹۶
13 اسفند 1396

رویش چهاردهمین مرواریدت مبارک عشقم

امروز اولین دندون نیشت و دوازدهمین دندونت درومد به خاطرش یه هفته اسهال داشتی خدا بخیر کنه بقیه رو چون قبل هر دندون تا چند روز غذا نمیخوری و همش داری لاغرتر میشی مسافرتم بودیم دیگه نور علی نور دندان نیش بالا سمت چپت درومد
19 دی 1396

رویش یازدهمین و دوازهمین مرواریدت مبارک عشقم

این دوتا اسیابت هم نوک زد بیرون خیلی درد و بیقراری داشتی این سری و اسهال ولی خدا رو شکر گذشت و دوتاییش نوک زد بیرون البته نمیدونم توی یه روز یا با فاصله یه روز درومد  دوتا آسیاب اول پایینیات  مبارک باشه
5 آذر 1396
1