حسین مامان و بابا

رویش یازدهمین و دوازهمین مرواریدت مبارک عشقم

این دوتا اسیابت هم نوک زد بیرون خیلی درد و بیقراری داشتی این سری و اسهال ولی خدا رو شکر گذشت و دوتاییش نوک زد بیرون البته نمیدونم توی یه روز یا با فاصله یه روز درومد  دوتا آسیاب اول پایینیات  مبارک باشه
5 آذر 1396
1