حسینحسین، تا این لحظه 2 سال و 2 ماه و 14 روز سن دارد
یاسمینیاسمین، تا این لحظه 5 سال و 7 ماه و 23 روز سن دارد

حسین مامان و بابا

چهار دست و پا

 بعد از نه ماه که نشستی و همش بغل خواستی و هر وقت منو می بینی گریه می کردی که بغلت کنم بالاخره یکم تکون خوردی و شروع کردی چهار دست و پا رفتن دیروز و پریروز در حد یه قدم می رفتی و می نشستی ولی امروز دیگه راه افتادی درست می ری چهار دست و پا  ولی هنوز بازم من و می بینی گریه می کنی بغلت کنم کارم زیاد تر شده چهار دست و پا میای پامو می گیری که بغلت کنم 😂😂😂
20 تير 1396
1