حسینحسین، تا این لحظه 2 سال و 2 ماه و 14 روز سن دارد
یاسمینیاسمین، تا این لحظه 5 سال و 7 ماه و 23 روز سن دارد

حسین مامان و بابا

رویش سومین مرواریدت مبارک گل پسرم

گل پسرم بالاخره بعد از سه ماه درد لثه و بدغذایی و اذیت شدن سومین مرواریدت هم رخ نمود و زد بیرون امیدوارم سر بقیه ش انقدر اذیت نشی و نکنی البته بقلیشم در حال درومدنه دندان پیشین بالا سمت چپ خودش ...
17 مرداد 1396

توانایی های کسب شده در ماه دهم

۱. چهاردست و پا می رود. ۲. با دست دیگران دست دسی می کند. ۳. دستش را با گفتن باز و بسته می کند. ۴. نانای می کند. ۵. تیک تاک ساعت بازی می کند. ۶. زبانش را نشان می دهد. ۷. از حالت خوابیده و چهار دست و پا می نشیند. ۸. پوف میکند. ۹. با کمک میز و مبل می ایستد و راه می رود. ۱۰. با نی آب می خورد.
8 مرداد 1396
1