حسین مامان و بابا

رویش چهاردهمین مرواریدت مبارک عشقم

امروز اولین دندون نیشت و دوازدهمین دندونت درومد به خاطرش یه هفته اسهال داشتی خدا بخیر کنه بقیه رو چون قبل هر دندون تا چند روز غذا نمیخوری و همش داری لاغرتر میشی مسافرتم بودیم دیگه نور علی نور دندان نیش بالا سمت چپت درومد
19 دی 1396
1