حسینحسین، تا این لحظه 2 سال و 2 ماه و 14 روز سن دارد
یاسمینیاسمین، تا این لحظه 5 سال و 7 ماه و 23 روز سن دارد

حسین مامان و بابا

خنده با صدای بلند و هیجان

خب خب پسری با بزرگ شدنت هر روز توانایی های بیشتری پیدا میکنی و خستگی رو از تن مامان و بابا به در میبری از سه ماه و نیمگیت دیگه بلند  میخندی و ذوق می کنی مخصوصا وقتی میخوام پوشکتو عوض کنم و غلغلکت میاد  بعد از چهار ماهگیت هم برای یاسمین خیلی ذوق میکنی و وقتی یاسمین میدوه یا میپره میخندی و دست و پا میزنی انگار خودتم میخوای پاشی بدوی 
11 اسفند 1395
1