حسین مامان و بابا

رفلاکس

پسر گلم رفلاکست خیلی زیاده و تقریبا هر چی میخوری بالا میاری چند سری پیش دکتر فتحی بردمت ولی روند رفلاکست که متوقف نشد هیچ بیشترم شد ایشون هم به دادن داروی قوی اعتقادی ندارن و فقط رانیتیدین دادم که اسید معده رو خنثی کنه ریه ت نسوزه خلاصه که رفتیم پیش دکتر حاتمی و مثه یاسمین برای شمام نکسیوم تجویز کرد و خب اثر اونو میدونم تا وقتی بخوری ارومی و خوب فعلا سه تا جعبه گرفتیم که تا سه ماه بخوری بعدش ان شا الله خوب بشی و دیگه بیشتر نخواد الهی امین
26 دی 1395

پایش سه ماهگی

به جای دو هفته من یه ماه بعد بردمت پایش این وسط پیش دکتر فتحی رفتیم و فقط باز هم رانیتیدین تجویز کردن ولی تو خوب نشدی و مدام شیری که میخوردی بالا اوردی دیگه بردمت دکتر حاتمی و نکسیوم برات داد شیرخشک هم بیومیل ضد رفلاکس از وقتی اونو میخوری بهتری و کمتر بالا میاری  پایشت هم یکم بهتر بود و روند صعودی گرفته بودی وزن: ۵۶۰۰ گرم
13 دی 1395

واکسن دوماهگی و پایش

واکسن دو ماهگیت بعد از تعطیلات اربعین زدیم خدا رو شکر نه خیلی پات درد گرفت نه تب کردی ولی وزنگیریت خیلی خوب نبود و بهداشت گفت دو هفته دیگه هم بیا قد: وزن: دور سر:  
11 آذر 1395

ختنه سورون :)

امروز رفتیم پیش دکتر نیک نژاد تو چهار راه قنات که دکتر فتحی معرفی کرده بودن و شما رو ختنه کردیم اول هی مامان نفس میگفتن من بمونم تو ماشین که من راضی نشدم بعد تو مطب میگفتن بشینم اتاق انتظار که اولش نشستم ولی بعدش طاقت نیاوردم و رفتم تو یه مقدارم حس فضولی داشتم میخواستم ببینم دکتر چیکار میکنه و اینکه تحمل صدای گریه هات از بیرون واقعا سخت بود از تو اقلا میبینم چیکار میکنن واسه همین رفتم تو  الهی بگردم برات اگه مجبور نبودیم هیچوقت راضی به این کار نمیشدم البته برات بیحس کرده بوود و خیلی گریه نکردی ولی همون گریه های کمت هم دل ادم رو ریش میکرد  خلاصه من خیلی خودم رو نگه داشتم ولی اخر سرش دیگه قندم افتاده بود و سرم گیج میرفت تا خ...
3 آبان 1395

ناف

بالاخره نافت افتاد نمیدونم چرا بچه های من دیر نافشون میفته مال شمام دو هفته طول کشید و بالاخره در 15 روزگیت افتاد و راحت شدی مبارکت باشه حالا هفته دیگه باید بریم برا ختنه خدا بخیر کنه اونو که هم راحت بگذرونی و هم زود حلقه ش بیفته اذیت نشی گل پسرم
26 مهر 1395