حسین مامان و بابا

توانایی های کسب شده در ماه یازدهم

۱. شش دندان دارد. ۲.درست دست میزند ۳. به کمک واکر راه میرود ۴. از مکان های پلکانی بالا می رود. ۵. واج ها و کلمات: ماما، بابا، گاگا(به آب بازی میگی) ، اومه( وقتی شیر میخوای) ، او( آب)، گیژ(جیز، جیش)، دا( داغ) را می گوید. ۶. 
11 شهريور 1396

دلفیناریوم

امروز رفتیم دلفیناریوم برج میلاد توقع داشتم حوصله ت سر بره و گریه کنی اولش که صدای بلند آهنگ اومد کوپ کردی و اطراف و نگاه میکردی تا اینکه دی جی رو پیدا کردی بعدش دیگه خوشت اومد نانای نای میکردی و دست میزدی تا آخر برنامه رو هم با دقت نگاه کردی خوشت اومده بود   تا اومدم عکس بندازم گریه کردی     اینم خواهر جونی         دلفیناریوم برج میلاد     ...
10 شهريور 1396

رویش سومین مرواریدت مبارک گل پسرم

گل پسرم بالاخره بعد از سه ماه درد لثه و بدغذایی و اذیت شدن سومین مرواریدت هم رخ نمود و زد بیرون امیدوارم سر بقیه ش انقدر اذیت نشی و نکنی البته بقلیشم در حال درومدنه دندان پیشین بالا سمت چپ خودش ...
17 مرداد 1396

توانایی های کسب شده در ماه دهم

۱. چهاردست و پا می رود. ۲. با دست دیگران دست دسی می کند. ۳. دستش را با گفتن باز و بسته می کند. ۴. نانای می کند. ۵. تیک تاک ساعت بازی می کند. ۶. زبانش را نشان می دهد. ۷. از حالت خوابیده و چهار دست و پا می نشیند. ۸. پوف میکند. ۹. با کمک میز و مبل می ایستد و راه می رود. ۱۰. با نی آب می خورد.
8 مرداد 1396

چهار دست و پا

 بعد از نه ماه که نشستی و همش بغل خواستی و هر وقت منو می بینی گریه می کردی که بغلت کنم بالاخره یکم تکون خوردی و شروع کردی چهار دست و پا رفتن دیروز و پریروز در حد یه قدم می رفتی و می نشستی ولی امروز دیگه راه افتادی درست می ری چهار دست و پا  ولی هنوز بازم من و می بینی گریه می کنی بغلت کنم کارم زیاد تر شده چهار دست و پا میای پامو می گیری که بغلت کنم 😂😂😂
20 تير 1396